Større staldkapacitet på Hofmansgave

Onsdag 8. maj 2013 12:30
Udvidelsen af den eksisterende kostald på Hofmansgave med 368 m² er i fuld gang. I baggrunden ses det areal, hvor den nye ungdyrstald på 1.870 m² skal opføres. (Foto: Anders Kurt Simonsen)

Godset Hofmansgave ved Otterup på Nordfyn netop nu i gang med et større byggeprojekt, bestående af en udvidelse af den bestående kostald samt opførelse af en ny ungdyrstald og en ny gyllebeholder.

Godset Hofmansgave, der ejes af Stiftelsen Hofmansgave, driver inklusive pasningsaftaler ca. 640 ha agerjord med traditionelle landbrugsafgrøder og grovfoderproduktion til besætningen, der i dag omfatter ca. 250 Dansk Holstein køer plus opdræt. Godsets samlede jordtilliggende er 1.046 ha, som udover agerjord blandt andet omfatter 20 ha med juletræer, 245 ha skov samt naturområder.

Den eksisterende kostald stammer fra 1976 men blev renoveret i 2006. I 2000 blev der indsat to Lely malkerobotter og ved renoveringen i 2006 yderligere to.

Besætningen samles

- Den igangværende udvidelse af kostalden omfatter 35 pladser, så der bliver plads til 248 malkekøer, fortæller den daglige leder af Hofmansgaves landbrug, inspektør Dennis Stentebjerg Hansen.

Stalden er indrettet med sengebåse med fast gulv og madrasser. Besætningen består hovedsageligt af Dansk Holstein, og køerne malkes med fire Lely robotter.

- Med udvidelse af kostalden og opførelse af en ny ungdyrstald kommer besætningen op på 290 årskøer plus ungdyr, oplyser inspektøren.

Udvidelsen af besætningen sker med eget tillæg. Fremover vil alle ungdyr blive samlet i den nye ungdyrstald. I dag er en del af ungdyrene i den gamle ungdyrstald, mens 130 ungdyr er ude - på »kviehotel«.

Læs mere om byggeplanerne i LandbrugFyn tirsdag.